Mga paniniwala ng dating daan quiz on u s dating customs

Ang unang di-pagkakaunawaan sa loob ng samahan ay nangyari nang ang pangunahing tagapangaral ni Eliseo Soriano na si Wilfredo Santiago, na kilala sa tawag na Bro.

mga paniniwala ng dating daan-1

Ito ay isinagawa sa Los Angeles, California sa Estados Unidos.

Ang pangangaral ay sumunod sa mga kontinente ng Oceania noong 2008 na nagbunga ng pagkakatatag ng kongregasyon sa bansang Papua New Guinea.

Ang sentrong tanggapan ng MCGI ay nasa Apalit, Pampanga, Pilipinas.

Simula pa noong taong 1980, mayroon nang alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pangkating panrelihiyon na Iglesia ni Cristo (INC) at ang samahang Members Church of God International (MCGI).

Sa mga lokal naman ay ang mga Manggagawa na nangangalaga sa kapakanang pang-espirituwal, gaya ng Pasalamat, Pulong Panalangin, Pagsamba, Doktrina, at pag-aaral ng Bibliya.

Ang Pangkalahatang Tagapaglingkod (na tinatawag noon na Tagapangasiwang Pangkalahatan) ang siyang sumusubaybay sa lahat ng gawain ng samahan at nagpapatupad ng mga alituntunin at mga proyekto.Ang Tagapaglingkod Pampook naman ang siyang tagasubaysay sa mga Distrito Eklesiastiko (Ang Distrito ay kahalintulad ng isang lalawigan sa Pilipinas).Ang mga Manggagawa ang nasa hanay ng mga tagapanguna sa lahat ng aktibidad at gawain na isinasagawa sa mga lokal sa ilalim ng pangangasiwa ng Pangkalahatang Tagapaglingkod at ng mga nakatalagang Katulong sa Pamamahala.Ito ay nagbunga ng pag-aklas ni Willy Santiago kasama ang 12 kaanib noong Oktubre 2009 at pagkakatatag ng kanilang bagong samahan na Members Church of God in Jesus Christ Worldwide o MCGJCW.Ang sentrong pamamahala ng MCGI ay kinabibilangan ng Pangkalahatang Tagapaglingkod, Pangalawang Pangkalahatang Tagapaglingkod, Katulong na Sanggunian sa Pamamahala at mga Manggagawa.Hindi na kaiba ang grupo ni Eliseo Soriano (aka "Bro.

Tags: , ,